menu

doplnit

doplnit

Smluvní podmínky a storno poplatky

 1. Vyplněnou (ideálně podepsanou a oskenovanou) závaznou přihlášku zašlete na e-mail bp.polakova@gmail.com.
 2. Účast na kurzu Vám bude potvrzena do 3 dnů po přijetí úhrady ceny kurzu. Do kurzu budete zařazeni až po zaplacení celé částky. Vaše dotazy zodpovíme na telefonním čísle +420 604 442 294.
 3. Cenu kurzu uhraďte na účet č. 143850002/5500. Jako variabilní symbol uveďte datum svého narození ve formátu DDMMRR. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
 4. V případě, že budete požadovat fakturu, vyplňte v přihlášce přesné fakturační údaje.
 5. Storno poplatky:
  do 30 dní před začátkem výcviku (včetně) – vrácení uhrazeného kurzovného sníženého o 5 000 Kč (administrativní poplatek), během 29 dní před začátkem kurzu – 100% storno poplatek.
  Pokud se nebudete moci kurzu zúčastnit, je třeba tuto informaci zaslat elektronicky v podepsané oskenované kopii na e-mail bp.polakova@gmail.com.
  V případě zrušení tohoto kurzu Vám bude kurzovné vráceno v plné výši.