menu

doplnit

doplnit

Smluvní podmínky a storno poplatky

 1. Vyplněnou (ideálně podepsanou a oscanovanou) závaznou přihlášku zašlete na e-mail bp.polakova@gmail.com.
 2. Účast na kurzu Vám bude potvrzena do 3 dnů po přije???? úhrady ceny kurzu. Do kurzu budete zařazeni až po zaplacení celé částky. Vaše dotazy zodpovíme na telefonním čísle +420 604 44 22 94.
 3. Cenu kurzu uhraďte na účet č. 143850002/5500. Jako variabilní symbol uveďte datum svého narození ve formátu DDMMRR. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
 4. V případě, že budete požadovat fakturu, vyplňte v přihlášce přesné fakturační údaje.
 5. Storno poplatky :
  do 30. dní před začátkem výcviku (včetně) – vrácení uhrazeného kurzovného sníženého o 5 000 Kč (administratívní poplatek), během 29 dní před začátkem kurzu – 100% storno poplatek.
  Pokud se nebudete moci kurzu zúčastnit, je třeba tuto informaci zaslat elektronickyv podepsané oscanované kopii na e-mail bp.polakova@gmail.com.
  V případě zrušení tohoto kurzu Vám bude kurzovné vráceno v plné výši.


 
 
tel +420 604 44 22 94
mail bp.polakova@gmail.com
BrainPlay s.r.o.
Podštampilí 726
Velký Týnec 783 72
IČO: 06286844
Č.ú.: 143850002 / 5500
 
Partnerský web MEDIACE.CZ