menu

doplnit

doplnit

PhDr. Lenka Poláková

Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor jednooborová psychologie. 

Je zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 1500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 15 let pracuje s klienty v konfliktu a  rodinami v jejich rozpadu.

Absolvovala Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde v roce 2010 úspěšně složila akreditační zkoušku.

V roce 2011 absolvovala mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých mediačních modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem.

 V roce 2012 byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation  - Brusel), pořádaného MiKK e.V, Child Focus, Katholieke Universiteit van Leuven a Dutch Centre for International Child Abduction.

V tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators http://www.crossbordermediator.eu/ ).

Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace -  Josepha Folgera – v Miláně (The Transformative Approach to Mediation). O několik měsíců později úspěšně absolvovala tzv. Master Class – tedy pokročilý výcvik v transformativním přístupu k mediaci, opět u prof. Folgera, tentokrát v Římě.

V roce 2015 získala mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT (Institute for The Study of Conflict Transformation).

Společně s Joe Folgerem lektorovala výcvik pro advokáty v Miláne - The Premises of the Transformative Negotiation.

Od roku 2012 je certifikovaným facilitátorem unikátní facilitativní metody LEGO ® SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky (Busel)

Lenka od roku 2012 realizuje LSP workshopy pro týmy, organizace  - firemní strategie, týmové strategie, aj.

Lenka realizovala v letech 2011/2012 a 2016/2017 dva supervizní výcviky (Hestia)

Od roku 2012 realizuje supervize pro týmy i jednotlivce.

Od roku 2015 je Lenka zapsaná v seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti.

 

Lektorská činnost:

  • Od roku 2011 Lenka realizuje Komplexní výcviky ve Facilitativní mediaci, dále specializované výcviky zaměřené na komunikační dovednosti, práci s konfliktem, vyjednávání, speciální techniky v mediaci, práce s emocemi v mediaci, atd.
  • Lenka dále od roku 2015 realizuje výcviky v Transformativní mediaci, sebeřízení v konfliktu, vyjednávání.

 

Zahraniční lektorská činnost:

  • Společně s Joe Folgerem v roce 2015 lektorovala výcvik pro advokáty v Miláne - The Premises of the Transformative Negotiation (vyjednávání)
  • V roce 2016 Lenka lektorovala v Moskvě pro advokáty výcvik ve vyjednávání a v sebeřízení v konfliktu.
  • V roce 2017 Lenka lektorovala výcvik -The Institute for the Study of Conflict Transformation: Master Class in Transformative Approach to Mediation, J. Folger, Olomouc
  • V roce 2018 Lenka spolulektorovala výcvik - The Institute for the Study of Conflict Transformation: Training in advanced Family Mediation, Winnie Backlund, Brno