menu

doplnit

doplnit

Transformativní přístup ke zvládání konfliktů - výcvik

BrainPlay organizuje jedinečný výcvik v technikách Transformativní mediace. Výcvik je mimořádnou příležitost k osvojení si transformativního přístupu k mediaci pod vedením PhDr. Lenky Polákové a Mgr. Robina Brzobohatého (oba jsou mezinárodně certifikovaní transformativní mediátoři s mnohaletou praxí).
Během 7denního výcviku získají účastníci dovednosti potřebné pro využití Transformativního přístupu v mediaci. Tento výcvik je také perfektní příležitostí pro mediátory, kteří mají sami potřebu poznat další mediační přístup pro práci se svými klienty.

Termíny konání jednotlivých bloků:
24.9.2020 - 26.9.2020 - (teoretická východiska, nácviky)
9.10.2020 - 10.10.2020 - (praktické nácviky)
23.10.2020 - 24.10.2020 - (praktické nácviky)

Místo konání:
Mediační centrum Olomouc, Lafayettova 14, Olomouc

Čas konání:
9:00-16:30

Cena:
Přihlášení do 15.8.  - 19 500,-Kč
Přihlášení po 15.8. - 21 500,-Kč